Vaaliteemani 2019

Kaikissa treemoissani työllistyminen, opiskelu ja hyvinvointi ovat sidoksissa toisiin.
Ennalta ehkäisevät toimet lapsiperheiden tukemiseksi parantavat merkittävästi lasten terveydentilaa ja koulumenestystä sekä myöhempää työllistymistä ja menestymistä arkielämässä.  
Viisi vaaliteemani joihin haluan panostaa:

 1. Yrittäjyyden ja yrittäjien puolesta!

2. Työllistyminen ja perusturva

3. Hyvinvointi, urheilu ja pyöräily

4. Hallittu maahanmuutto

5. EU ja Venäjä

1.Yrittäjyyden ja yrittäjien puolesta!

Suomessa on yli 280.000 yritystä, joista alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä on yli 93%.Pienituloisten työntekijöiden ja erityisesti mikro -pienyrittäjien verotusta on kevennettävä.

Mikro ja pienyrittäjille on annettava aikaa kasvulle ja helpotuksia uusien työntekijöiden työllistämisessä.

Tuloverotus on muutettava Viron yritysveromalliin, eli voitot voidaan käyttää verovapaasti yrityksen kehittämiseen. Näin se olisi houkuttelevaa ulkopuolisille sijoittajille sekä palvelisi yritysten kasvua.
Suomi tarvitsee yrittäjiä ja sijoittajia!

Yrityksen maksuhäiriömerkinnät saattavat vaikuttaa paitsi vastuuhenkilön henkilökohtaiseen luottoluokitukseen myös vastuuhenkilön toisiin yrityksiin. Maksuhäiriömerkinnät poistettava heti velan maksamisen jälkeen.

Kokemukseni perusteella sanerausmenettelyä on helpotettava. Kukaan muu kuin sitoutunut yrittäjä ei voi pelastaa yritystä konkurssilta. Onnistunut saneeraaminen ei vain mahdollista yrittäjän uutta alkua, vaan konkurssin välttämisellä on myös laajempi yhteiskunnallinen vaikutus.

Konkurssilaki tulee uudistaa, sillä tällä hetkellä konkurssista hyötyvät vain lakimiehet. Konkurssipesää pyöritetään vuosia ja näin syödään kaikki pesän varat. Konkurssin yhteydessä menetetään aina työpaikkoja, joten tarpeettomien konkurssien ehkäiseminen on oleellisen tärkeää.

Konkurssin tehneelle yrittäjälle pitäisi antaa mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä, eikä hän saisi olla rasitteena ihmiskunnalle. Nykyinen malli ei arvosta konkurssin tehneitä yrittäjiä, eikä niiden ammattitaitoa hyödynnetä. On tärkeää, että konkurssin tehnyt yrittäjä pääsee mahdollisimman nopeasti ennakkoperintärekisteriin, kun hän aloittaa uuden yritystoiminnan. Lainsäädäntö ja Verohallinnon ohjeet tulee tältä osin arvioida pikaisesti uudelleen. Konkurssi ei pitäisi estää strattirahan myöntämistä.

Suomella ei ole varaa menettää yhtään yrittäjää!

2. Työllistyminen ja perusturva

Verovapaa ansiotulo 20 000€ ja perusturva köyhimpien tueksi

Seuraavalla hallituskaudella Suomessa on käynnistettävä mittava sosiaaliturvauudistus. Sosiaaliturvasta on tehtävä yksinkertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa niin, että lyhytaikaisiakin töitä kannattaa ottaa vastaan. Tällä hetkellä erilaisten tukien kenttä on pirstaleinen, eikä ihminen aina edes tiedä, mitä tukia hänen kuuluisi saada ja mitkä ovat hänen oikeutensa. Perusturva selkeyttäisi sosiaaliturvaa.

Yrittäjänä olen myös törmännyt tilanteeseen, jossa työntekijä on kieltäytynyt työpaikasta, koska sosiaaliturvan edut ovat olleet samat kuin minun tarjoamana työehtosopimuksen mukainen toimistoapulaisen palkka. Järjestelmä on muutettava pikaisesti, koska nykyisellään työnteko ei ole houkutteleva eikä kannattava pienituloisille. Eihän työttömyys voi olla sosiaaliturvan tavoite, vaan työllistyminen ja ihmisten saaminen mukaan yhteiskunnan rakentamiseen. 

Kaikki ammatit ovat tärkeitä, eikä yhteiskunta pärjää, jos työkykyiset ihmiset eivät ole motivoituneita antamaan omaa työpanostaan. Valitettavasti emme kuitenkaan voi maksaa kaikista töistä korkeita palkkoja, vaikka jokainen ammatti onkin arvokas. Perusturva auttaisi pienituloisia, kun työnteko toisi kaikissa tapauksissa lisää tuloja ja hyvinvointia, eikä uhkaisi toimeentuloa, kuten nykyisessä järjestelmässä voi kannustinloukkujen takia usein käydä. 

Perusturva edistäisi luovuutta, lisäisi yritteliäisyyttä alentamalla riskinoton kynnystä ja antaisi kansalaisille paremmat mahdollisuudet päättää omasta elämästään. Uskon, että se lisäisi luottamusta ja mahdollisuutta yhteistoimintaan sekä vähentäisi työttömyyttä myös tekemällä osa-aikaisen työnteon kiinnostavammaksi ja kannattavammaksi. 

Hyvin toteutettu perusturvamalli antaisi ihmisille mahdollisuuden kehittää itseään ja tehdä työtä joustavasti eri elämäntilanteissa. Tulojen kasvaessa perusturvastasta saatu hyöty perittäisiin takaisin verotuksen kautta. Hyvä ratkaisu mielestäni olisi, jos alle 20 000 euron vuositulot olisivat verottomia. 

Mielestäni työntekoa kannattaa tukea aina ja kaikissa elämäntilanteissa. Jos opiskelijalla on halua ja jaksamista tehdä töitä opiskelun rinnalla, valtion ei pitäisi rangaista häntä siitä opintotuen leikkaamisella. Työskentely opiskeluaikana antaa tärkeää kokemusta ja eväitä valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen. 

Tuetaan työntekoa ja pidetään kaikki mukana yhteiskunnan kehittämisessä!

3. Hyvinvointi, urheilu ja pyöräily

Hyvinvointi
Panostaisin kaikkien urheiluseurojen tukemiseen. Tällä hetkellä monet urheilulajit jäävät jääkiekon ja muiden suosittujen lajien varjoon.
Mielestäni kaikilla lapsilla on oltava mahdollisuus harrastaa monipuolista urheilua. Harrastuspassi pitäisi antaa kaikille peruskoululaisille. Tämä edistää urheiluseurojen kasvua ja antaa mahdollisuuden työllistää valmentajia ja luo uusia työpaikkoja.
Urheilu on hyvä lääke moniin ongelmiin!

Pyöräily
Pyöräily on Suomessa toiseksi suosituin urheilumuoto kävelyn jälkeen.
Pyöräily on hyvinvointia ja 100% ekologinen liikkumismuoto.
Sähköpolkupyörien yleistyessä ihmiset siirtyvät käyttämään enemmän polkupyöriä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että valtion on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota pyöräilyreittien suunnitteluun ja rakentamiseen.
Kaikkien pyöräilijöiden puolesta haluan Pirkanmaalle hyvät ja turvalliset pyöräilytiet, jotka helpottavat työmatkapyöräilyä, vähentävät ruuhkia sekä parantavat työhyvinvointia.

Pirkanmaalle Monitoimihalli, jossa on sisävelodromi
Suomessa ei ole yhtään sisävelodromia! Pirkanmaan vanha Lamminpään ulkovelodromi on purettu aikoja sitten ja Tampereen kaupungilla oli suunnitelmissa rakentaa uusi tilalle.
Pyöräily on nyt toiseksi suosituin urheilulaji koko Euroopassa jalkapallon jälkeen! Meillä on mahtava luonto, jossa voimme harjoitella, mutta valitettavasti tämä ei riitä kansainvälisellä tasolla. Pärjätäkseen ulkomaan kisoissa pyöräilijöillä on oltava mahdollisuus harjoitella ympärivuotisesti. Näin treenaaminen helpottuisi, saisimme lapset kiinnostumaan pyöräilystä ja kaikkien käyttäjien hyvinvointi parantuisi.
Sisävelodromi toimii samalla monitoimihallina, koska sen sisällä on paljon tilaa muiden lajien harrastamiseen, esimerkiksi:

  • salibandy ja futsal
  • lento- ja koripallo
  • tennis ja pöytätennis
  • Budo, itsepuolustus ja kamppailulajit
  • Olen vahvasti viemässä tätä sisävelodromihanketta eteenpäin Pirkanmaan ja Suomen eduksi!

4. Hallittu maahanmuutto

Henkilökohtaisen kokemukseni perustella tiedän mikä on maahanmuutto. Olin itse 12 vuotias, kun muutimme Suomeen perheeni kanssa Itä-Karjalasta. Kasvoin tavallisessa perheessä, jossa lääkäri-äiti ja isä- lehtitoimittaja. Elettiin historiallisia hetkiä vuonna 1990, jolloin presidentti Mauno Koivisto linjasi, että inkerinsuomalaisia kohdellaan meillä paluumuuttajina. Käynnistyi muuttoliike, jonka myötä Suomeen tuli melkein 35 000 ihmistä. Äitini juuret ovat Suomesta ja hänen kotikieli oli suomi. Vaarini oli sotaveteraani, sota-aikana oli Suomen armeijassa.

Maahanmuutolle on olemassa erilaisia syitä ja edellytyksiä, kuten: työ, opiskelu, perheenyhdistäminen, paluumuuttajat, turvapaikkahakijat, pakolaiset, kiintiöpakolaiset jne.

Maahanmuutto politikamme ei ole entisillä, koska systeemiä väärinkäytetään. Ei tulisi mennä kuitenkaan kaikkien maahanmuuttajien leimaamiseen joidenkin tekemien rikosten vuoksi.

Meidän pitäisi auttaa niitä, jotka ovat OIKEASTI hädässä. Järjestelmämme hyväksikäyttäjät ja rikolliset on käännettävä mahdollisimman nopeasti takaisin.

Maahanmuutajien kotoutumisen tulee olla ohjattua, myös nopea integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan on kaikkien meidän etu. Turvapaikkahakijoiden eristäytymisen ehkäisy on tärkeää.

Kotouttamisohjelmat ovat tehokas apu maahanmuuttajien koulutukseen ja jatkossa työllistymiseen.

Alaikäisille maahanmuutto olisi parasta  perheen kanssa, jotta perhesidet säilyvät ja lapset ja nuoret saavat perhetukea, mikä voi ehkäistä sosiaaliset ja jopa psyykkiset ongelmat. 

Tässä ovat sinisten selkeät toimenpide-ehdotukset:

kansainvälisten sopimusten (mm. YK:n pakolaissopimuksen) uudelleen arviointi

– törkeisiin rikoksiin tuomittujen palauttaminen riippumatta kohdemaasta

– turvallisesta maasta saapuvien palauttaminen tulomaahan (Dublin-asetuksen kunnioittaminen)

perustuslain säätämisjärjestyksessä muutettava törkeistä seksuaalirikoksista tuomion saaneiden käännytyspäätöksen saaneen palauttaminen myös maihin, joissa ei ole turvallista

– perustuslain 9 § = palautuskielto

turvapaikkahakemusten käsittely EU:n ulkopuolelle, myönnetyt turvapaikat ensi sijassa haavoittuvammassa oleville kuten naisille ja lapsille

– tuetaan Ranskan aloitetta

Itävallan, Tanskan ja Norjan malli

– valmiuslain muuttaminen siihen tilanteeseen, että turvapaikan hakijoiden määrä ylittää kansallisesti asetetun rajan

käännytyspäätöksen saaneet pidettävä suljetuissa keskuksissa

käännytyspäätöksen saaneiden poistamisen tehostaminen

– kytkeminen kehitysyhteistyöhön

– tarvittaessa sopimus kolmannen osapuolen kanssa

– vapaaehtoisen paluun taloudellisen tuon kasvattaminen

Joskus aikaa ei ole ja silloin on kiirehdittävä, nyt on se tilanne Suomessa, tarttis pikaisesti tehdä muutokset!

Hallittu maahanmuutto on kaikkien meidän etu!

5. EU ja Venäjä

Venäjä on minulle mahdollisuuksien maa. Haluan rakentaa naapurimaahamme kaupallisia siltoja, en muureja. Suomen on tärkeää olla hereillä Venäjän talouden uudistuessa ja hyödyntää maan valtava markkinapotentiaali.

Meillä on perinteisesti ollut hyvät kahdenväliset suhteet, ja niiden vaaliminen on kaikkien osapuolten etu jatkossakin. Samalla olemme myös EU:n jäsenvaltio ja sitoudumme EU:n asettamiin pakotteisiin. Asemamme ikkunana idän ja lännen välissä antaa käteemme valttikortit, jos osaamme ne oikein hyödyntää.

Nykyinen yhteistyö Naton kanssa on riittävää. Suomen ei kannata tässä vaiheessa liittyä sotilasliiton jäseneksi. Jäsenyys ei automaattisesti tarkoittaisi Suomelle suurempaa turvaa. Maailman poliittinen tilanne elää ja jäsenyys toisi mukanaan myös uhkia. Myös Venäjän suhtautuminen Suomen Nato-jäsenyyteen on kokonaisuutta arvioitaessa merkittävä tekijä.  Tilannetta on tärkeää seurata, ja olosuhteiden muuttuessa jäsenyyttä on arvioitava uudelleen.

Maailman talous on muuttumassa ja pysyäksemme mukana markkinoilla tarvitsemme monipuolista kieli- ja kulttuurikoulutusta. Yhä useammin kauppakumppanimme tulevat maista, joissa menestyksekäs toimiminen edellyttää sellaista kielitaitoa ja kulttuurin tuntemusta, jota meillä toistaiseksi on liian harvalla.  Kielten opiskeluun on saatava nykyistä enemmän valinnanvaraa. Ruotsin kielen pakollisuudesta on luovuttava, ja sen sijaan peruskoulussa pitäisi olla vaihtoehtona esimerkiksi kiina, venäjä, espanja tai ranska.

Vapaan kielivalinnan myötä suomalaisten kielitaito ei heikkenisi, vaan muuttuisi nykyistä monipuolisemmaksi ja erilaisiin tarpeisiin paremmin vastaavaksi. Esimerkiksi Itä-Suomessa venäjän osaamisesta on paljon enemmän hyötyä kuin ruotsin taidosta, ja laajempi saksan ja ranskan osaaminen toisi suomalaisille paremmat mahdollisuudet virkoihin EU:n sisällä.

JAA TÄMÄ